Indkaldelse til generalforsamling
Klub: Vorup FB Badmintonafd.
Publiceret af: Karin Kuhlmann
Dato: 04-02-2018 19:50:41
Kategori: Generelt
     

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Tirsdag D. 27/2 2018 indkalder Vorup FB Badminton til den årlige generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes i forhallen ved Søndermarksskolens hal, Skanderborggade 65, 8940 Randers SV.

...

Vi starter kl. 19.15 - klubben vil sørge for kaffe og kage.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse samt suppleant. ( på valg er formanden, Keld Pedersen og bestyrelsesmedlem Tine Thaagaard ). Begge ønsker ikke genvalg.
6. Valg af revisor samt suppleant
7. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest D. 19/2

Vel mødt.

Med venlig hilsen

Vorup FB Badmintons bestyrelse 

 

Kontakt

Skanderborggade 65
8940 Randers SV
clyngbye@post11.tele.dk