Bestyrelse og administration:

Driften af Vorup FB Badminton varetages af bestyrelsen og en lang række andre frivillige.

Medlemmer af bestyrelsen:

Formand: Keld Pedersen
Kasserer: Charlotte Lyngbye Pedersen
Seniorformand: Keld Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Hans Jagd
Bestyrelsesmedlem: Tine Thaagaard
Ungdomsudvalgs formand: Beatrice Ulrich

Kontaktpersoner:

Spørgsmål om:

Bedes rettet til:

E-mail:

Mobil

Nye spillere

Keld Pedersen

clyngbye@post11.tele.dk

2483   6663

 

 

 

 

Kontingent

Charlotte Lyngbye Pedersen

clyngbye@post11.tele.dk

2483 6663

Klubbens egne stævner

Keld Pedersen

clyngbye@post11.tele.dk

2483 6663

Holdturnering ungdom

Spillertøj

Tine Taagaard

tine.taagaard@gmail.com

5190 3064

Seniortræning

Keld Pedersen

clyngbye@post11.tele.dk

2483 6663

Resultatformidling

 

 

 

Motionsbaner

Keld Pedersen

clyngbye@post11.tele.dk

2483 6663

Hjemmeside

Karin Kuhlmann

Karin.hvid.kuhlmann@gmail.com

4214 2025

 

Kontakt

Skanderborggade 65
8940 Randers SV
clyngbye@post11.tele.dk